Trần Mai Ninh

TRẦN MAI NINH
Chủ Nhiệm

Cử Nhân Kiến Trúc
Chứng Chỉ Kiến Trúc Sư Chủ Nhiệm Hạng Nhất (Việt Nam)
Thành Viên Sáng Lập Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

Bà Trần Mai Ninh là kiến trúc sư chính của UrbanGreen và là Kiến Trúc Sư Chủ Nhiệm Dự Án Hạng Nhất Quốc Gia ở Việt Nam.

Bà đã phục vụ trong gần 30 năm với tư cách là kiến trúc sư chủ nhiệm trong các dự án quan trọng của đất nước, các Bộ, Ban, Ngành, các Tỉnh, Thành Phố ở Việt Nam và Thủ Đô Hà Nội.

Hành nghề từ Hà Nội, bà có kinh nghiệm trải rộng về quy hoạch và các hoạt động xây dựng cũng như ngữ cảnh của Thủ Đô. Bà là chuyên gia trong thiết kế viện sở và các công trình công cộng, đặc biệt là thiết kế bệnh viện. Các thể loại công trình bao gồm trụ sở ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, các bộ, văn phòng, nhà ở, khách sạn, bệnh viện và các dự án đặc biệt. Bà là thành viên sáng lập Hiệp Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam.