Chúng tôi đầu tư trí tuệ cho thiết kế bền vững bởi vì chúng tôi nhận thức sự bền vững là cách làm của tương lai và là nền tảng của tất cả các thành phố tương lai. Chúng tôi tin rằng thiết kế bền vững có thể được áp dụng ở các cấp, từ thiết kế công trình, thiết kế cộng đồng, đến quy hoạch thành phố. Nhận thức được điều này là một thực tế khó khăn cho các thành phố mới nổi, chúng tôi kiên trì trong việc thực hiện ý tưởng đầy thách thức này trong thiết kế và trong thảo luận các dự án. Bởi vì, sự bền vững có tương lai hứa hẹn hơn so với mô hình đầu tư hoàn vốn nhanh. Chúng tôi tin rằng dự án bền vững có chi phí phải chăng và không hề tốn kém. Nó là một đầu tư dài hạn cho vòng đời tốt hơn của dự án xây dựng, mang lại lợi ích cho cả khách hàng và xã hội nói chung. Khủng hoảng môi trường và năng lượng hiện nay bắt buộc xã hội phải nhìn nhận giá trị của kiến trúc thiết kế năng lượng hiệu quả. Đặc biệt đối với các thành phố mới nổi, nơi mà thay đổi vẫn có thể dễ dàng thực hiện, những thiết kế này thậm chí nên được thúc đẩy hơn.

Chúng tôi dự đoán các thành phố này sẽ phát triển và mở rộng một cách nhanh chóng, kèm theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi cũng nhìn nhận các công trình và các cơ sở hạ tầng được tạo lập song hành. Một công trình hiệu quả hay công trình xanh sẽ làm giảm chi phí năng lượng. Một hạ tầng xanh sẽ làm giảm phạm vi và giới hạn chi phí đầu tư công. Một phần công việc của chúng tôi là vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng. Chúng tôi ủng hộ quá trình giảm chi phí xây dựng hạ tầng công bằng việc lắp đặt các hạ tầng xanh và ủng hộ đầu tư công trực tiếp cho các tòa nhà xanh để hạn chế nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi hình dung quá trình này sẽ dẫn đến các thành phố xanh hơn và mát hơn để sống, và hiệu quả hơn về tài nguyên để vận hành, nhưng không giảm thiểu sang trọng, niềm vui, và vẻ đẹp thẩm mỹ.

Một tòa nhà xanh sẽ biến đổi không gian tư hữu của chủ nhà và mang lợi ích cho tất cả người sử dụng. Một cộng đồng xanh sẽ thay đổi các quan niệm về ngôi nhà và không gian công cộng, khuyến khích sự tham gia của người dân, và thúc đẩy đời sống cộng đồng. Một thành phố xanh sẽ thay đổi cuộc sống của tất cả các cư dân.

Là một công ty, chúng tôi tập trung vào các thành phố mới nổi như Việt Nam. Chúng tôi thiết kế và tư vấn nhắm giúp tạo ra chuyển biến nhỏ trong các thành phố này ở cả hai tỷ lệ đô thị và công trình.