Đối với Nội Thất | Nhà Xanh, UrbanGreen cung cấp dịch vụ thiết kế tổng thể (ngoại thất, nội thất), quản lý dự án, và các dịch vụ thiết kế trọn gói (Kết cấu, Điện-Nước), cũng như dịch vụ cấp chứng chỉ nội thất xanh/nhà xanh. Nhà Xanh chú trọng đến giá trị chức năng, thẩm mỹ và môi trường (môi trường lành mạnh, thiết kế thông minh, vật liệu sinh thái, năng lượng hiệu quả, bảo tồn nước, và quản lý chất thải). Các dịch vụ này áp dụng cho tất cả các thể loại nhà và nội thất. Chúng tôi có kỹ năng trong việc thiết kế các nội thất và nhà ở mới và hiện hữu.

Phạm vi Dịch vụ:
Lập Nhiệm vụ Thiết kế
Thiết kế Ý tưởng
Phát triển Thiết kế
Lập Hồ sơ Thi công
Quản lý Dự án
Cấp Chứng chỉ Nội Thất Xanh/Nhà Ở Xanh