Nguyễn Bảo

NGUYỄN BẢO
Chủ Nhiệm

Thạc Sỹ Kiến Trúc, Cử Nhân Kiến Trúc
Hội Viên Hội Đồng Công Trình Xanh Hoa Kỳ
Chuyên Viên LEED
Chứng Chỉ Kiến Trúc Sư (Tiểu Bang Virginia, Hoa Kỳ)

Ông Nguyễn Bảo là kiến trúc sư chính của UrbanGreen và là Kiến Trúc Sư Đăng Ký Hành Nghề tại Tiểu Bang Virginia, Hoa Kỳ.

Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong các dự án thương mại (văn phòng, khách sạn), trường học và nhà ở tại Vùng Thủ Đô Quốc Gia, Hoa Kỳ. Ông mang đến cho hãng chiều sâu về thiết kế kiến trúc và quản lý dự án liên quan đến tất cả các giai đoạn của dự án xây dựng, từ thiết kế ý tưởng đến lập hồ sơ kỹ thuật thi công, quản lý hợp đồng và quản lý dự án sau xây dựng.

Ông Bảo cũng là chủ nhiệm của văn phòng  kiến trúc BN Architecture (thành lập năm 1996- ), một hãng hoạt động tại Tiểu Bang Virginia, Hoa Kỳ. Là Phó Chuyên Gia về Lãnh Đạo Thiết Kế Năng Lượng và Môi Trường Mỹ, Ông tốt nghiệp với Bằng Thạc Sỹ Kiến Trúc (Mỹ). Ông là hội viên của Viện Công Trình Xanh Hoa Kỳ và Viện Các Kiến Trúc Sư Mỹ.